Vytlačiť

    STARŠÍ ŽIACI  trénujú spolu s dorastom a mužmi                 

Tréningy :   Pondelok:  16,40 hod.  Kasárne  hlavný vchod 
                   Utorok:     19,00 hod.     do 20,30 hod.   Malá telocvičňa ZŠ Limbová
                   Štvrtok :    19,00 hod.     do 20,30 hod.   Malá telocvičňa ZŠ Limbová

5 x ráno posilňovanie doma, nácvik techník džuda 4. -3. Kyu.

Tréneri: Korbel Peter ml., Korbel Pavol, Švelka Pavel st. Švelka Roman, Babčianský Vladimír, Mariniak Matej, Mitro Jozef

Najväčšie úspechy družstva starších žiakov na MSR v histórii oddielu:  2x1.miesto, 2x2.miesto, 3x3.miesto.

Video z vystúpenia na Parádnom dni 29.5.2015 https://youtu.be/gBfoj_u2teE

Zameranie tréningov: 25 - 50 % všeobecná pohybová príprava zameraná na rozvoj obratnosti,rýchlosti, sily.25 - 50 % nácvik techník džuda 3. - 1. kyu. 25 % zápasenie - randori

Minimálna príprava 2 roky:

Ciele: Dosiahnuť stabilný počet 12starších žiakov a žiačok a postaviť družstvo žiakov na MSR

Opakovať: základné gymnastické prvky kotúľ vpred a vzad, stoj na jednej nohe, váha, rozštepy, mostík na hlave a na rukách, mlynské kolo, rondat, stoj na rukách, stoj na hlave, premet vpred, premet vzad, preskok cez švédsku debnu. Šplh na tyči. Preskoky cez lavičku a cez švihadlo, drepy na celých chodidlách, hlboký predklon.

Naučiť sa: salto vpred a salto vzad a šplh na lane, zhyby na hrazde podhmat a nadhmat, barančeky.

Techniky džuda 4. kyu:   vykonané vľavo a vpravo v pohybe:

Techniky džuda 3. kyu:   vykonané vľavo a vpravo v pohybe:

Poznámka: disciplíny na získanie Olympijského odznaku všestrannosti: skok do diaľky z miesta znožmo, beh na 50 m, preskoky cez švihadlo, ľah-sed. 5 alternatívnych disciplín a 1 umeleckej disciplíny (nakreslenie džudistu), 1 kultúrne-vzdelávacia – súťaž)

Povinné súťaže:

Majstrovstvá oddielu, 37. krajská olympiáda v džude mládeže SEVER 2014, Slovenská národná liga v džude dorastencov 2014 za JC ZŤS Martin.