Škôlkári - 3.- 5. ročné deti

Tréningy  :   utorok :   18,00 hod.     do  19,00 hod.   Malá telocvičňa  ZŠ  Limbová
                      štvrtok :  18,00 hod      do  19,00 hod.   Malá telocvičňa  ZŠ  Limbová

Hlavný tréner: Jozef Sapieta

Ukážka videa z tréningu:    postyroch2       http://youtu.be/OFGQFG_KtNQ

Zameranie tréningov: hry a všeobecná pohybová príprava zameraná na nácvik základných gymnastických prvkov (kotúle, preskoky,...), príprava na získanie Olympiského odznaku všestrannosti (5 alternatívnych disciplín: beh 20 m, skoky vo vreciach, výdrž vo vise, preskoky cez švihadlo, hod loptičkou na terč, slalomový beh, preskoky cez jednoduché kruhy, driblovanie loptou u zem, preťahovanie lanom, člnkový beh, krúženie kruhmi v bokoch). Zodpovedný tréner za prípravu: Jozef Sapieta.              

Minimálna príprava 1 rok

Ciele: Zaujať deti pre pohybovú prípravu, naučiť sa základné gymnastické prvky kotúľ vpred a vzad, stoj na jednej nohe, rozštepy, mostík na hlave a na rukách, základy šplhu.