Vytlačiť

Prípravka a mladší žiaci 8.- 11. ročné deti       

Tréningy:      Pondelok: 16,45 hod. Kasárne  hlavný vchod.
                       Streda:     18,00 hod.     do 19,30 hod.    Malá telocvičňa ZŠ Limbová
                        Piatok:     18,00 hod.     do 19,30 hod.   Malá telocvičňa ZŠ Limbová

Tréneri: Pete Bolibruch st., Eva Fundárková, Peter Bolibruch ml., všestraná prípra Pavel Švelka st., Roman Švelka

Video z vystúpenia na Parádnom dni 29.5.2015 https://youtu.be/gBfoj_u2teE

 Obsah tréningov

Gymnastika: judokotúl – pravá- ľavá spresniť, kotúle vo dvojiciach dopredu a dozadu, kotúl letmo,mlynské kolo, rondatapremet dopredu – sprísniť a viac krát opakovať, salto dopredu – cez ruku, premet dozadu s dopomocou.

Techniky nagewaza: opakovanie 9, 8, 7kyu, dôraz na vychýlenie súpera – vyťahovanie lakťov a pokrčenie kolien (dostať sa čo najlepšie k súperovi),zrýchlenie nástupov – nástupy do rýchlosti, viac randori – príprava na Malú cenu Žiliny 8.2.2014.

Techniky ne waza: cvičenie únikov z držaní, prechod z techník do držania, randori postoj po hode dokončuje zem. Situácie panter, brucho – obracanie súperov do 15 sek.Kombinácie:kombinácie osoto – iponseonaga, sasae-iponseonaga, osoto-ogoši, Kontratechniky- ogoši-kosotogari, osoto-osoto, sasae – sasae,ogoši-ukigoši

Psychická príprava – zvyšovanie sebavedomia – viac dôverovať v seba.Kolektívny duch – vzájomná podpora a pomoc.Po randori poďakovať a rozobrať chyby medzi sebou (vzájomne sa učiť), vzájomne sa uznávať ako človeka.

Súťaže a skúšky: ,  

Zameranie tréningov: všeobecná pohybová príprava zameraná na rozvoj obratnosti a rýchlosti. Nácvik techník džuda 7. - 5. kyu. Tréneri: Peter Bolibruch st., Eva Fundárková, Peter Bolibruch ml. Zodpovedný tréner za prípravu: Peter Bolibruch ml..

Minimálna príprava 3 roky:

Ciele: Dosiahnuť stabilný počet 20 detí.

Opakovať: základné gymnastické prvky kotúľ vpred a vzad, stoj na jednej nohe, váha, rozštepy, mostík na hlave a na rukách, mlynské kolo, rondat, stoj na rukách, stoj na hlave, premet vpred, premet vzad, preskok cez švédsku debnu. Šplh na tyči. Preskoky cez lavičku a cez švihadlo, drepy na celých chodidlách, hlboký predklon.

Naučiť sa: salto vpred a salto vzad a šplh na lane, zhyby na hrazde podhmat a nadhmat.

Techniky džuda 7. kyu:  

Techniky džuda 6. kyu:  

Techniky džuda 5. kyu:  

 Poznámka: disciplíny na získanie Olympijského odznaku všestrannosti: skok do diaľky z miesta znožmo, beh na 50 m, preskoky cez švihadlo, ľah-sed. 5 alternatívnych disciplín a 1 umeleckej disciplíny (nakreslenie džudistu), 1 kultúrne-vzdelávacia – súťaž)