Mini žiaci 6. - 9. ročné deti      

Tréningy:   Pondelok : 17,00 hod.     do 19,00 hod.   Malá telocvičňa ZŠ Limbová
                      Streda :   16,30 hod.     do 18,00 hod   Malá telocvičňa  ZŠ  Limbová                                                                                                                                       Piatok:  16,30 hod.     do 18,00 hod   Malá telocvičňa  ZŠ  Limbová    

Hlavný tréner: Iva Vojteková, Jozef Sapieta, Peter Korbel st., Rebeka Milová

Plánované súťaže džudo: Oddielová súťaž - Malá cena Žiliny, Krajská olympiáda a Veľké ceny

Najväčší úspech 2015: vystupovanie na Parádnom dni v Športovom gymnáziu v Žiline 29.5.2015 https://youtu.be/gBfoj_u2teE

Zameranie tréningov: všeobecná pohybová príprava zameraná na rozvoj obratnosti a rýchlosti. Nácvik techník džuda 9. - 6. kyu.  

Minimálna príprava 2 roky

Ciele: Dosiahnuť stabilný počet 20 detí.

Naučiť sa základné gymnastické prvky kotúľ vpred a vzad, stoj na jednej nohe, váha, rozštepy, mostík na hlave a na rukách, mlynské kolo, rondat, stoj na rukách, stoj na hlave, premet vpred, premet vzad, preskok cez švédsku debnu. Šplh na tyči. Preskoky cez lavičku a cez švihadlo, drepy na celých chodidlách, hlboký predklon. 2.rok: salto vpred a vzad, premet vpred a vzad, rondét, skoky na tarmpolíne, šplh, skoky na tampolíne.

Poznámka: disciplíny Olympijského odznaku všestrannosti: skok do diaľky z miesta znožmo, beh na 50 m, preskoky cez švihadlo, ľah-sed. 5 alternatívnych disciplín a 1 umeleckej disciplíny (nakreslenie džudistu), kultúrne-vzdelávacia akcia– súťaž