DOSPELÍ, JUNIORI   pretekári sa zúčastňujútréningov spolu spolu s dorastencami a starími žiakmi.    

Tréningy:Pondelok:  16,40 hod.  Kasárne  hlavný vchod ;  Utorok: 19,00 hod. do 20,30 hod.   ZŠ Limbová; Štvrtok : 19,00 hod.  do 20,30 hod.   ZŠ Limbová

Tréneri: Korbel Peter ml., Korbel Pavol, Švelka Pavel st. Švelka Roman, Babčianský Vladimír, Mariniak Matej, Mitro Jozef

5 x ráno posilňovanie doma, 1x posilňovňa. 

Zameranie tréningov: 25 - 50 % všeobecná pohybová príprava zameraná na rozvoj obratnosti, rýchlosti, sily.25 - 50 % nácvik techník džuda 3. - 1. kyu. 25 % zápasenie - randori

Ciele: Účasť na Majstrovstvách Slovenska v džude mužov 2017,  muži  nacvičiť 2. – 4. Dan

Opakovať: gymnastiku, silové cvičenia, techniky džuda, posilňovanie (šplh, beh, švihadlo, drepy, cviky na chrbát, predlaktie, hrazda)

Poznámka: disciplíny na získanie Olympijského odznaku všestrannosti: trojskok do diaľky z miesta znožmo, beh na 100 m, preskoky cez švihadlo, kľuky, hod medicimbalom vpred, 5 alternatívnych disciplín(šplh, zhyby na hrazde, plávanie, člnkový beh, beh 1000 m), a 1 umelecká disciplína (výtvarná, fotografovanie), 1 kultúrne-vzdelávacia – súťaž,

Povinné súťaže:

Najväčšie úspechy v histórii oddielu: Letná svetová univerziáda 2009: Filip Šoška 17.miesto; Majstrovstvá sveta 2x účasť: 2011: Matej Poliak –juniori, 2013 Matej Poliak –juniori; Majstrovstvá Európy 9x účasť : 2001: Ján Majdan- junior, 2007: Filip Šoška-junior, 2011,2012, 2013: Matej Poliak –juniori; 2010, 2011, 2012, 2013: Matej Poliak muži do 23 rokov.

Slovenská národná liga muži: 1x2.miesto-2010, 1x3.miesto-2011, 3x5.miesto-2013, 2015.