DORAST

V tejto skupine sú momentálne všetci pokročilejší džudisti - mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci z dôvodu nedostatku volných hodín na trénovanie.

Tréningy :        Pondelok:  16,30 hod.  Kasárne hlavný vchod 
                     Utorok:     19,00 hod.     do 20,30 hod.   Malá telocvičňa ZŠ Limbová
                     Štvrtok :    19,00 hod.     do 20,30 hod.   Malá telocvičňa ZŠ Limbová

Tréneri: Korbel Peter ml., Korbel Pavol, Švelka Pavel st. Švelka Roman, Babčianský Vladimír, Mariniak Matej, Mitro Jozef

Cieľ: Príprava na Majstrovstvá Slovenska a nácvik techník džuda 2. -1. Kyu.

Minimálna príprava 2 roky:

Ciele: Dosiahnuť stabilný počet 20 cvičencov v skupine

Opakovať: základné gymnastické prvky kotúľ vpred a vzad, s toj na jednej nohe, váha, rozštepy, mostík na hlave a na rukách, mlynské kolo, rondat, stoj na rukách, stoj na hlave, premet vpred, premet vzad, preskok cez švédsku debnu. Šplh na tyči. Preskoky cez lavičku a cez švihadlo, drepy na celých chodidlách, hlboký predklon. Naučiť sa: salto vpred a salto vzad a šplh na lane, zhyby na hrazde podhmat a nadhmat, barančeky.

Poznámka: Podmienky na získanie Olympijského odznaku všestrannosti:trojskok do diaľky z miesta znožmo, beh na 100 m, preskoky cez švihadlo, ľah-sed, hod medicimbalom vpred, 5 alternatívnych disciplín(šplh, zhyby na hrazde, plávanie, člnkový beh, beh 1000 m), a 1 umelecká disciplína (výtvarná, fotografovanie), 1 kultúrne-vzdelávacia – súťaž,

Techniky džuda 2. kyu vykonané vľavo a vpravo v pohybe:

  • Nage waza: Hane-goši, Hane-maki-komi, Harai-curi-komi-aši, Uširo-goši, Sumi-gaeši, O-guruma, Seoi-otoši, Curi-goši. 
  • Katame waza: Aši-gatame-džime, Vaki-gatame, Hara-gatame, Uki-gatame. 
  • Ostatné: Renraku-waza - 5 kombinácií, Kaeši-waza - 5 kontratechník, Únik z katame-waza - 5 techník, Sebaobrana na princípoch džuda - 5 techník, prechod do Ne-waza   5 techník.

Techniky džuda 1. kyu vykonané vľavo a vpravo v pohybe:

  • Nage waza: Joko-otoši, O-soto-otoši, Ucuri-goši, Joko-guruma, Uki-otoši, Kata-guruma, Te-guruma, Ura-nage, Joko-gake .
  • Katame waza: Ovládať 7 prechodov do držania, páčenia alebo škrtenia
    • Ostatné: Renraku-waza 10 kominácií, Kaeši-waza 5 kontratechník, Go-kyo-no-kansecu-waza 5 techník.

Povinné súťaže:   Malá cena Žiliny odielová súťaž, Krajská olympiáda v džude mládeže SEVER,  Slovenská národná liga v džude dorastencov, Majstrovstvá regiónu dorast, juniori, muži, Majstrovstvá Slovenska v džude juniorov, dorastencov, muži

Minimálne účasť na 5 Veľkých cenách v 1 roku, 1 v zahraničí

Najväčšie úspechy dorastencov v histórii oddielu:

Európske hry mládeže EYOF do 16 rokov 4x 2001: Ján Majdan – 3.miesto, 2009: Matej Poliak -9.miesto, 2013: Martin Majer-účasť, Roman Bežo - účasť)

Majstrovstvá sveta 1x : 2009: Matej Poliak- účasť; Majstrovstvá Európy 4x2000: Ján Majdan-účasť, 2008: František Zicho-účasť, Matej Poliak-účasť, 2009: Matej Poliak – 17.miesto,

Slovenská národná liga dorastencov: 1x1., 2x2., 1x3.miesto,