V zložke výsledky zo súťaží sú uvedené výsledky pretekárov v jednotlivých súťažiach. Je to pomôcka pre zápis účasti a umiestnenia na turnajoch, ktoré sú v našom oddiely ďalšou podmienkou pre udelenie technickej vyspelosti Kyu.

SPRÁVA O ČINNOSTI TJ MLADOSŤ ŽILINA ZA ROK 2019 a PLÁN PRÁCE NA ROK 2020

 • 1.Výsledky na súťažiach judo v roku 2019:
 • Počet súťaží: 36, počet štartujúcich: 613 pretekárov
 • Majstrovstvá Slovenska 3x účasť 32, 4x1., 4x2., 4x3., 2x4., 9x5.miesto
 • SNL: 3.miesto dorastenky, 9.miesto dorastenci
 • Turnaj olympijských nádejí oblasť Sever 3.miesto, MK zmiešaných družstiev 2.miesto
 • V reprezentácii SR: Rebeka Milová dorast
 • Členská základňa:103 členov s licenciou judo, 18 členov TJ Mladosť bez licencie judo
 • Organizovali sme:
 • Veľkú cenu Žiliny 2.2.2019
 • 5.kolo Turnaj olympijských nádejí 29.9.2019
 • Džudistickú zábavu 2019, 2020
 • Športový deň oddielu džudo TJ Mladosť Žilina 29.6.2019 v Paľovej búde zúčastnilo viac ako 90 detí a ich rodičov.
 • Výcvikový tábor v Pezinku marec na Výcvikovom tábore sa zúčastnilo 16 pretekárov.
 • Letné sústredenie Terchová – Šípková, 26.8. – 30.9.2019 účasť 80
 • Tréning s Yoshim Suzukim a Denisou Cabadaj- Ogino účasť 33, 3.9.2019
 • Plán na rok 2020 pre oddiel džudo :
 • Zorganizovať Veľkú cenu Žiliny 1.2.2020
 • Zorganizovať 7.11.2020 Majstrovstvá kraja v džude žiactva, juniorov a dorastu v ZS Limbová
 • Okrem tréningov džuda zabezpečiť aj tréningy pre škôlkárov a všeobecnej prípravy.
 • Prihlásiť družstvá dorastencov a dorasteniek do SNL dorastencov 2020.
 • Zúčastniť sa všetkých povinných súťaží: MK, MSR, SNL, Olympiáda, VC pre ranking.
 • Podporovať a pripravovať Rebeku Milovú a ďalších členov oddielu pre reprezentáciu SR.
 • Zabezpečiť prehliadku u športového lekára.
 • Pripraviť družstvo starších žiakov pre MSR 2020.
 • Zorganizovať letné sústredenie v Terchovej Šípkovej utorok 25.8. – sobota 29.8.2020.
 • Zorganizovať účasť na turnaji a výcvikovom tábore v zahraničí.
 • Pripravovať pretekárov na EYOF Banská Bystrica 2021 ročník narodenia 2004, 2005.
 • Pripravovať členov na skúšky na DAN.
 • Pripravovať rodičov, ktorí vypomáhajú na súťažiach na skúšky Kyu.
 • Spolupracovať so ZŠ Limbová a 5.p ŠU pri zabezpečovaní priestorov na trénovanie.
 • Zorganizovať džudo zábavu 29.1.2021
 • 2. Správa o hospodárení za rok 2019 oddielu džudo TJ Mladosť Žilina a plán na rok 2020
 •  
 • Spolu stav k 1.1.2019                                       Spolu stav k 31.12.2019
 • Pokladňa    347,26 Eur                                     Pokladňa: 348,36 Eur
 • Účty           27 672,44 Eur                                     Účty: 28 083,32
 • SPOLU   28 019,70 Eur                                     SPOLU: 28 431,68
 •  
 • PRÍJMY 2019: nezdaňované   34 575,40 Eur
 • VÝDAJE 2019: nezdaňované 33 323,42 EUR zdaňované 0,00 Eur + Daň 840,00 Eur zaplatená za reklamu šachistov (platená z účtu na 2% )
 • Príjmy               Skutočnosť 2019                                                     Plán na rok 2020
 • Príjmy 2019:                                                    34 575,40 Eur                  35 600,00
 • 2% dane: judo                                                   8 464,29                          10 000,00
 • Fin.dar fy FloraSystém-Milová                                     100,00                                   0,00
 • Fin. dar fy Progress Therm-Milová                       800,00                                 0,00
 • Fin.dar fy ESMO – Korbel ml.                              200,00                                   0,00
 • Dalšie dary                                                               0,00                               500,00
 • Grant mesta Žilina šport. dotácie                      8 550,00                           6 000,00
 • Grant mesta Žilina VC Žiliny                               500,00                               500,00
 • Grant Žilinská Teplárenská (Bolibruch)               600,00                              600,00
 • Faktúra zo SZJ štátna dotácia                           3 924,00                             4000,00
 • Faktúra za organizáciu SNL                                214,61                                   0,00
 • Štartovné organizácia SNL                              1 060,00                                  0,00
 • Oddielové príspevky:   3487,00 + 6555,50 = 10 042,50                         14 000,00
 •                                                                      rok 2019                           plán rok 2020
 • Výdaje 2019:                                           34163,42 Eur                      370097,99 Eur
 • Členenie nákladov:                                    
 • Daň za rozhodcov SNL                                   66,75                                        0,00
 • Náklady na súťaže                                   16 065,30                                19 000,00 (aj reprezentácia SR)
 • Licencie SZJ                                               1 490,00                                 1 600,00
 • Prehliadky šport. Lekára                             1 260,00                               2 000,00
 • Nájom haly trénovanie. Org. súťaží           3 155,00                                  4 000,00
 • Réžia                                                              105,04                                       60,00
 • Réžia na auto                                               1 067,44                               1 100,00
 • Náklady na rež. Mater.                                 2 858,30                                5 000,00
 • Poštovné                                                             7,75                                     10,00
 • Bankové výdaje                                              77,05                                       80,00
 • Dobrovoľnícke zmluvy trénerov                   4 028,99                                 4 000,00
 • Náklady na šach z 2%                                 3 981,80                                    247,99 /4229,79- 3981,80/
 • Členenie nákladov zo šachu  3981,80 hradené z 2 %:
 • Šach Daň z reklamy   ......   840,00
 • Šach náklady na materiál     797,80
 • Šach náklady poštovné            1,90
 • Šach     súťaže                   2 342,10
 •  
 • Slovné zhodnotenie plánovaných výdajov na rok 2020:
 • Náklady na súťaže: budeme mať asi viac reprezentantov a tým sa musíme zúčastňovať súťaží EJU
 • Prehliadky u športového lekára : budeme mať viac účastníkov /hradiť z peňazí získaných z 2%/
 • Náklady na nájom hál: v tomto roku nemáme zľavu na 4 hod z CVČ a aj budeme platiť nájom haly za Veľkú Cenu
 • Náklady za rež. materiál: sú nové smernice účasti na súťažiach, dorast /aj staršie žiactvo, ktoré bude štartovať na MSR dorastu/ a vyššie musia mať modré a biele kimona, účastníci EJU turnajov musia mať kimoná IJF s čipom .
 • Aby bol vyrovnaný rozpočet musíme mať vӓčšie príjmy o cca 3 000,00 Eur
 •  
 • Slovné zhodnotenie plánovaných príjmov na rok 2020:
 • -       Príjmy zo SZJ sú veľmi závislé od účasti na súťažiach. V podstate do 30.6.2020 by mal mať každý člen minimálne 3 absolvované súťaže v džude na Slovensku . Toto si musíme ustrážiť hlavne u nováčikov.
 • -       Predpokladám však nižšie príjmy z grantov mesta a aj tu je podmienkou členov v roku 2020 účasť na 3 turnajoch v roku 2019 riadených Slovenským zvӓzom džuda.
 • -       Príspevok na športovú činnosť jeú 100 Eur na pol roka resp. 20 Eur na mesiac. Súrodenci, ktorí sú členmi oddielu majú zľavu a to 80 Eur na pol roka na jedného.
 • -       Dnes je štartovné na súťažiach minimálne 10 Eur a na Krajskej olympiáde 5 Eur. Ak k tomu pripočítame cestovné a náklady na telocvičňu, lekársku prehliadku 37,00 Eur určite by sme to nezvládli z príspevkov.
 • -       Preto Vás veľmi prosíme o pomoc s 2%, to bude asi v tomto roku náš hlavný príjem.
 • Členstvo v oddieli džudo TJ Mladosť Žilina v roku 2019
 • Ćlenovia SZJ 16,00 Eur (15,00 SZJ + 1,00 TJ Mladosť)
 • Dospelí členovia-rodičia TJ Mladosť Žilina 1,00 Eur (ak chceme účtovať cestovné autami musia byť šoféri -rodičia členmi TJ Mladosť Žilina).
 • Príspevok na športovú činnosť
 • Príspevok na športovú činnosť je 20,00 Eur/za člena mesačne alebo 100,00 Eur za polrok .
 • Ak chodia dvaja súrodenci príspevok na športovú činnosť je 80,00 Eur/za 1 člena na polrok.
 • Veľmi dôležité upozornenie z dôvodu daňového priznania:
 • Prosím ak budete platiť cez účet uvádzajte v účele: PSC- Priezvisko člena
 •    /PSC= príspevok na športovú činnosť/
 • Je schválená možnosť uplatniť si zľavu na dani /športové preukazy/ a my budeme vydávať doklad, preto to musí byť takto uvedené. Zároveň členovia musia byť zaregistrovaní v informačnom systéme športu /licencie/.
 • Ešte má prísť počas roka 2020 usmernenie. Dám vedieť.
 •  
 • 3. Zloženie členov vedenia činnosti oddielu džudo na rok 2020 v zmysle organizačnej schémy oddielu
 • Výkonný výbor oddielu:
 • Predseda TJ Mladosť Žilina: Peter Korbel ml.
 • Predseda oddielu džudo: Jozef Sapieta, Dubová 2, Žilina 01004, mobil: 0905275602 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Hospodár: Peter Korbel st.
 • Revízna komisia: Iva Vojteková, Filip Šoška, Zuzana Kotvasová
 • Čestný predseda oddielu džudo: Slavoj Mosný
 • Organizačný zástupca pre SZJ: Peter Korbel st., Nanterská 17/82, 01008, tel. 041/5656009, mobil: 0904622514, Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Spracovávanie www stránky oddielu: http://mladostzilinajudo.sk Peter Korbel st., Peter Ponechal
 • Rada trénerov:
 • Hlavný tréner: Peter Korbel ml.
 • Ostatní tréneri:
 • Jozef Sapieta. Peter Korbel st., Iva Vojteková, Jozef Milo, Rebeka Milová, Vladimír Babčianský, Peter Korbel ml., Pavol Korbel, Pavel Švelka, Roman Švelka, Peter Malovec, Monika Jaššová, Jozef Mitro, Matej Mariniak, Adam Roško, Peter Bolibruch st.  
 • Rada rodičov: Dorast, juniori: Jozef Frič, Peter Malovec, žiactvo: Milan Chlebík,
 • Rada členov: zástupcovia pretekárov – Adam Roško, Marek Vereš a Rebeka Milová (dorast).