Vytlačiť

Sponzori

V roku 2016 nám prispeli a ďakujeme:

za granty a dary: Mestu Žilina, Nadácii J&T, Žilinskému samosprávnemu kraju a Mgr. Podolinskému, Ing. Adriánovi Schniererovi, Ing. Róbertovi Mydlovi, 

firmám: CESTY NITRA a.s.,  KNIKOV s.r.o., Cesmont stav s.r.o., Forest-East-West/FEW spol. sr.o., Hyun Seung Park, BABYMEDIC s.r.o., KassoTechnik Petra Kasáka

Za 2%: Ľubošovi Balošákovi, Mgr. Michalovi Blaškovi, Petrovi Bolibruchovi, , Ing.  Rastislavovi Bilkovi, MUDr. Františkovi Cisarikovi, Pavlovi Cibovi, Ing. Pavlovi Cigánikovi, Richardovi Čačkovi, Petrovi Dubovskému, p. Dvorčákovi, Jozefovi Fulierovi, Eve, Jánovi a Jurajovi Fundárkovcom, Michalovi Gombárskemu, Róbertovi Gašpercovi, Božene Hikkerovej,  Kamile a Milanovi Holánikovcom, Ing. Mariánovi Holánikovi, Ing. Lukášovi Holánikovi,Milanovi a Emílii Horvátovým, MUDR. Júlii Holešovej, Ing. Jurajovi Holešovi, Františkovi Hriníkovi, Rudolfovi Hubočanovi, Ing. Michalovi Hucíkovi, Ing. Miriam Jarabicovej, MUDr. Ježíkovej, Alene Kajánkovej, Ing. Márii Kasajovej, PhD., Michalovi Kluchovi, Soni Kollárovej, Petrovi Kriškovi,Ing. Ing. Zuzane Korbelovej, Pavlovi Korbelovi, PhD., Eve Kováčovej, J.,L.,P. Kristofčákovým, Martinovi Lipovskému, Ing. Rudolfovi Lipovskému, Petrovi Lodňánkovi, Kataríne Lukáčovej, Alici Lukáčovej, Kataríne Malej, Petrovi Malovcovi, Martinovi Malíčkovi, Petrovi Martinčekovi, Jozefovi a Ivane Milovým, Jánovi a Michalovi Munkovi,Ing. Marekovi Maliňákovi, Silvii Mikundovej, Márii Minárikovej, Ing. Jozefovi Mihalikovi, PhD., Jozefovi Mravcovi, Jozefovi Mrmusovi, Júlii Orlíčkovej, Jozefovi Ovšákovi, Ing. Marekovi Paišovi, Bc. Jane Pastuchovej,  Irene Paľuchovej, Mgr. Ondrejovi Podolinskému, Božene Poliakovej, Antonovi Popluhárovi, Ing. Jánovi Podhorskému, PhD., Miroslavovi Rárkovi, Miroslave Arce Riverovej, Zuzane a Ing. Petrovi Rožníkovi, Jozefovi Sapietovi, Ing. Petrovi Sedliačkovi, Mgr. Anne Sedliačkovej, Marekovi Skopalovi, Štefanovi Smoradovi, Mgr. Jane Suďovej, Jurajovi Sýkorovi, Štefanovi Šaranovi, Mgr. Kataríne Škardovej, Patrikovi Škulcovi, Ing. Ivane Škulcovej, Ľubomírovi Škulcovi, Jozefovi Škvareninovi, Ing. Mgr. Pavlovi Švelkovi, Mgr. Márii Švelkovej, Ing. Filipovi Šoškovi, Viere Šoškovej, Bibiáne a Petrovi Šutorkovcom, Romanovi Švelkovi, Ing. Mariánovi Šefferovi, Antonovi Štricovi, Dáši Šulavíkovej, Anne Švancárovej, Ing. Františkovi Trojanovi, Jánovi Turoňovi, Mgr. Rudolfovi Vančákovi, Ing. Eve Veleckej, Ing. Andrei Verešovej, Eduardovi Villányimu, Ivete Vizárovej, Ing. Beáte Záthureckej, YEO Youngjin, KWON Byong Sok, LEE Heungwon a mnohým ďalším, ktorých mená sme nezaznamenali.

V roku 2015  ďakujeme :

 

Mestu Žilina, Nadačnému fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis, Žilinskej teplárenskej, a.s., ProveSpoort, s.r.o.

 

Firmám: BABYMEDIC s.r.o., EnergoCnstruct, KassoTechnik Petra Kasáka, firme pána Pantáka a pána Rybárika.

 

Ing. Janke Balošákovej, Ľubošovi Balošákovi, Aďke Balošákovej, Michalovi Blaškovi, Pavlovi Cíbovi, Ing. Pavlovi Cigánikovi, Michaele Coloňovej, Jánovi Čibenkovi, Pavlovi Devečkovi, Alene Dubovickej, Petrovi Dubovskému, Jaroslavovi Ečekovi, Jozefovi Franclovi, Jánovi, Jurajovi a Eve Funárkovým, Kamilovi a Božene Galvánkových, Róbertovi Gašpercovi, Petrovi Guothovi, Eliške Habadovej DiS, Pavlovi Haimannovi, Mgr. Igorovi Hikkerovi, Božene Hikkerovej, Mariánovi, Milanovi a Kamile Holánikovým, Štefanovi Holazovi, Barbore Holejšovskej, Ing. Jurajovi Holešovi, MUR. Júlii Holešovej, Františkovi Hriníkovi, Emílii Hudecch mená sme nezaovej, Františkovi a Tomášovi Chabadovým, Dominikovi Jelšovkovi, MUDr. Ježíkovej, Ing. Miroslavovi Juríčkovi,Anne Kačiakovej, Alene Kajánkovej, Ing. Matejovi Kiškovi, Ing. Eve Kiškovej, PhD., Soni Kolárovej, Petrovi Malovcovi, MUDr. Matejovi Medovarskému, Petrovi Migátovi, MUDr. Jozefovi Mitrovi, rodine Mravcových, Miroslavovi Mravcovi, Jozefovi Mrmusovi, Bc. Jánovi Munkovi, Janke Novákovej, Vladislavovi Onrašinovi, Júlii Orlíčkovej, Ing. Marekovi Paišovi, Ľubomírovi Pantákovi, Jane Pastuchovej, Ing. Miroslavovi Pavlechovi, Miroslavovi Personovi, Ivane Pitlovej, rodine Mgr. Onrejova Podolinskeho, Helene Poláčkovej, Božene Poliakovej, Antonovi Popluhárovi, Alžbete Račkovej, rodine a známym Zuzany Rožníkovej, Janke Sakalovej, Jozefovi Sapietovi, Margite Sedliačkovej, Márii Smolkovej, Štefanovi Smoradovi, Ing. Mariánovi Šefferovi, Ing. Filipovi Šoškovi, Antonovi Štritzovi, enise Šttilovej, Miroslavovi a Anne Šustekovým, Anne Švancárovej, Jozefovi Škvareninovi, Romanovi Švelkovi, Márii Tillandyovej, Michalovi Tomekovi, Viliamovi Turskému, Vlaimírovi Varechovi, Euardovi Verešovi, Ing. Andrei Verešovej, Silvii Zemkovej Rybárikovej a ďalším.   

V roku 2014  ďakujeme:

Mestu Žilina za športovú dotáciu 1670 Eur,

MUDr. Františkovi Cisarikovi a firme 3T, s.r.o. Kysucké Nové Mesto za sponzorské dary,

Na účet TJ Mladosť Žilina, oddiel džudo v roku 2014 z 2 % daní nám prispeli:

Priatelia Vladimíra Babčianskeho: Bača Milan, Dubovická Alena,Frátrik Pavol, Gaňa Jozef, Grečnár Rudolf, Holánik Milan, Holániková Kamila, Hriník František, Hriníková Mária, Janošková Jana, Kuzmík Stanislav, Labuda Dušan, Labuda Peter, Martinček Peter,Ing. Miksák Ján, Polák Jozef a ďalší.

Priatelia a spolupracovníci Evy Fundárkovej: Balala Jaroslav,  Fudárek Ján, Fundárek Juraj, Fundárková Eva, Kačiak František, Kačiaková Anna, Macák Ľuboš, Mahút Ján, Malá Katarína, Mravec Branislav, Poláčková Helena, Sedliačková Margita, Ing. Šeffer Marián, Štritz Anton, Tilandyová Mária, Žurek Kamil.

Priatelia a spolupracovníci Jozefa Chrastinu z podniku Schaeffler Slovensko Kysucké Nové Mesto

Priatelia a spolupracovníci Ing. Róberta Jarabicu: Eček Jaroslav, Ing. Jarabica Róbert, Milan Peter, Panták Ľubomír, Roman Peter, Romanová Zuzana.

Priatelia a spolupracovníci Juraja a Moniky Jaššových: Cvacho Marián, Dávidík Ján, Jaššo Juraj, Karcol Miloš, Kubačák František, Majerov Milan, Stanko Pavol, Ťažký Peter, Valašík Juraj.

Priatelia a spolupracovníci Petra Kirnera: Ing. Klimová Emíla, Guoth Peter, Kirner Peter.

Priatelia a spolupracovníci Pavla Korbela : Ing. Faško Peter, Ing. Pavol Korbel, Skopal Marek, MUdr. Jáni Richard, Mravec Jozef, Mravcová Zuzana, Michalík Lukáš.

Priatelia a spolupracovníci Petra Korbela ml.: Arce Riverová Miroslava, Balošák Ľuboš, Vizárová Iveta, Mgr. Barčík Juraj, Mgr. Birošík Milan, JUDr. Díriová Denisa, Dobroň Miloš, Ing. Furták Andrej, Mgr. Hikker Igor, Hikkerová Božena, Kardoš Ján, Ing. Kiška Matej, Mgr. Kiška Milan, Ing. Kišková Eva, Ing. Kišková Miroslava, Ing. Kizeková Eva, Ing. Jiří Kolín, Ing. Korbel Peter, Mgr. Kučerík Peter, Ing. Lazorová Mária, Lodňánek Peter, Maršová Jana, Mrmus Jozef, Ing. Pažický Patrik, Ing. Pištík Ondrej, Bc. Podstavek Dominik, Ing. Precner Tomáš, Ing. Puškár Roman, Ing. Rábik Jaroslav, Šupík Marián.

Priatelia a spolupracovníci Petra Korbela st.:Galvánek Kamil, Galvánková Božena, Kajánková Alena, Kováčová Eva, Mgr. Korbelová Anna, MUDR. Mitrová Alžbeta, MUDr. Mitro Jozef, Ing. Sedliaček Peter,  

Priatelia a spolupracovníci Mikundovcov a Kolenovcov: Chabada Tomáš, Chabada František, Mikunda Peter, Mikunda Roman, Vitos Juraj.

Priatelia a známi Miloša Poliaka: Ing. Bartoš Eduard, Poliaková Božena, Švancárová Anna.

Priatelia a známi Orlíčkových: Kollárová Soňa, Orlíčková Júlia.

Priatelia a známi pani Colonovej a Potočka: 4

Priatelia a známi Branislava Rožníka: Ľalíková Viera, Ing. Rožník Peter, Rožníková Zuzana.

Prietelia a známi Šárayových: Hrušovský Pavol, Kmecová Lenka. Kořínek Tomáš, Kubík Peter, Marčulinec Michal, Skýpala Marek, Sventek Ľubomír, Ing. Šimková Katarína.

Priatelia a známi Filipa Šošku: Šošková Viera, Šoška Pavol, Ing. Šoška Filip.

Priatelia a známi Petra Bolibrucha: Babčanec Jozef, Bolibruch Peter, Sokolová Monika.

Členovia oddielu a rodičia a priatelia oddielu: Mgr. Beňová Mária, MUDR. Cisarik František, Devečková Dagmar, Devečka Pavol, pani Fülepová a Funtíková, Gašperec Róbert, Holejšovská Barbora, Ing. Holeša Juraj, MUDr. Holešová Júlia, Maršová Jana, Lipovský Martin, Ing. Rudolf Lipovský, Sapieta Jozef, Ing. Mgr. Švelka Pavel, Švelka Roman, Švelková Katarína, Ing. Trojan František, Ing. Turjak Rastislav, Ing. Podhorský Ján, PhD.

Čelko Jozef, Dorčíková Elena, Holienčíková Miroslava, Laščiaková Katarína, Valjent Jakub, Žilinčík Jakub

a ďakujeme aj tým, ktorý nám darovali ale nevieme ich mená.

V roku 2013 ďakujeme:

firme Cesty Nitra za sponzorstvo, 

mestu Žilina za grant,Cesty Nitra XXL

firme Schaeffler Slovensko, spol. s r.o., Kysucké Nové Mesto za sponzorstvo,

firme  Ing. Daša Miškufová - PRINTTRACK, Žilina    http://www.printtrackza.net/

a za peňažný dar Ing. Adriánovi Schniererovi.

Na účet TJ Mladosť Žilina, oddiel džudo v roku 2013 z 2 % daní nám prispeli:

Priatelia Vladimíra Babčianskeho: Čibenka Ján, Dobroň Vladimír, Dubovická Alena, Mgr. Dubská Mária, Gašperec Róbert, Grečnár Rudolf, Holánik Milan, Holániková Kamila, Holaza Štefan, Hriník František, Hriníková Mária, Janošková Jana, Labuda Dušan, Labuda Peter, Makovický Michal, Martinček Peter, Ing. Panták Ján, Polák Jozef, Tkáčik Ľuboš.

Priatelia a spolupracovníci Evy Fundárkovej: Degnerová Jarmila, Drabinová Marta, Fudárek Ján, Fundárek Juraj, Jelínková Danka, Kačiak František, Kačiaková Anna, Malá Katarína, Pitlová Ivana, Poláčková Helena, Sedliačková Margita, Ing. Šeffer Marián, Štritz Anton.

Priatelia a spolupracovníci Ing. Róberta Jarabicu: Bugáň Ľuboš, Eček Jaroslav, Romanová Zuzana.

Priatelia Ivana a Gabriely Kopičkových: Krajčová Katarína, Samcová Marta.

Priatelia a spolupracovníci Ing. Pavla Korbela : Dubovský Peter, Faško Peter, Gašpieriková Katarína, Harenčár Peter, Jánoš Rastislav, Kasančík Vladimír, Kukučík Jaroslav, MUDr. Láni Richard, Martinko František, Rucková Andrea, Sačková Anna, Ing. Tóth Marek, Ing. Trnovský Peter, Uhlárik Juraj, Vrábel Martin.

Priatelia a spolupracovníci Ing. Petra Korbela ml.: Ing. Sucká Michaela, Mgr. Barčík Juraj, Ing.Birošík Milan, Ing. Cigánik Pavol, Fabšík Roman, Ing. Hasil Jozef, Hikkerová Božena, MVDr. Chovanec Miroslav, Ing. Kerák Jozef, Mgr. Kiška Milan, Ing. Kišková Miroslava, Ing. Kizeková Eva, Ing. Korbelová Zuzana a ost., Mgr. Kučerík Peter, Mrmus Jozef, Ing. Pažický Patrik, Ing. Pištík Ondrej, Ing. Rábik, Ing. Šiarna Katarína, Šupík Marián, Ing. Záborský Marek,

Priatelia a spolupracovníci Ing. Petra Korbela PhD.: Galvánek Kamil, Hrošovská Anna, Kajánková Alena, Ing. Kasajová Marta, Kováčová Eva, MUDR. Mitrová Alžbeta, MUDr. Podolinská Daniela,Ing. Rakytová Janka, Ing. Sedliaček Peter, 

Priatelia a spolupracovníci Mikundovcov a Kolenovcov: Chabada Tomáš, Laš Ján, Mikunda Miroslav, Mikunda Peter, Mikunda Roman, Súkeník Rastislav, Vitos Juraj.

Rodičia členov oddielu džuda:Ing. Ganse Gabriela, Devečka Pavol, Holejšovská Barbora, Munka Ján, Ing. Podhorský Ján, PhD., Poliaková Božena a jej kolegyňa Švancárová Anna, Rožník Peter, Rožníková Zuzana a ich priatelia Ľalíková Viera, Villanyi Eduard, Sapieta Jozef a jeho kolegovia Gajdošík Ján, Lipovský Martin, Ing. Schnierer Adrián, Šoška Pavol, Ing.Šupola Karol, Ing. Mgr. Švelka Pavel, Mgr. Švelková Mária, Turjaková Zuzana a jej kolegovia Barčiak Milan a Nagel Branislav, Vojteková Iva

Priatelia a spolupracovníci Jozefa Chrastinu z podniku Schaeffler Slovensko Kysucké Nové Mesto

Priatelia manželov Šárayových: Halama  Jozef, Horniková Anna, Kmecova  Lenka, Kořinek Tomáš, Malá Marcela, Paur Juraj, Urbanec Peter.