Sponzori

V roku 2020 nám prispeli a ďakujeme:

Sponzor spoločnosť Prove Sport s.r.o. nám prispela sumou 300,00, ktoré sme použili  v 03/2020 na nákup 2 ks kimon judo IJF modré, ktoré nám umožnia štartovať s reprezentáciou SR na súťažiach organizovaných Europskou a Svetovou organizáciou judo / EJU, IJF/. 

V roku 2019 nám prispeli a ďakujeme:

za granty a finačné dary: Mestu Žilina,  Žilinská Teplárenská, Florasystem, Progres Therm, ESMO Žilina, Vzdelávacie stredisko KIA Slovakia.

Za 2% prijaté v roku 2019: 

firmám: SEGGA, s.r.o. Bratislava, JD Software Bratislava, Dompet Slovakia s.r.o. Žilina,  Zdravia s.r.o Žilina, Projekt 3000, s.r.o. Žilina, Varia plus Slovakia spol. s.r.o. Žilina, Insurance centrum s.r.o.,  

Petra Badáčová, Henrieta Bagová, Eduard Barák, Michal Bajaník, Amália Badurová, Ing. Emil Bošanský, Emília Bolibruchová, Tatiana Badíková, Mária Belačková, Monika Balážová, Peter Bolibruch, Mária Blažeková,Jozef Červený, Miroslav Dianiška, Iveta Ďuríčková, Miroslava Ďuríčková, Viera Ďurdíková, Zuzana Ďaďová, Ing. Martin Filo, Martina Furtáková, Renáta Gjablová, Emília Galvánková, Juraj Garlík, Ľuboš Gaňa, Lukáš Holánik, Milan Holánik, Marián Holánik, Kamila Holániková, Kamil Hrošovský, Maroš Hrošovský, Rudolf Hubočan, Milan Horvát, Emília Horvátová, Miloš Hrdý, Ondrej Holienčík, Daniela Hubočanová, Oľga Chabadová, Milan Chlebík, Anna Chovanová, Miriam Jarabicová, Jarmila Jeťková, Martina Jeťková, Ján Jeťko, Ing. Jaroslav Juríček, Ing. Jaroslav Kotvas, Zuzana Kotvasová, Ing. Zuzana Korbelová, Anna Kajsová, Ľubomíra Kmecová, Nikola Kozáčková, Zuzana Kiššová, Ing. Pavol Korbel PhD., Ing. Peter Korbel, Eva Kováčová, Erika Kačjaková, Ing. Vladimír Kmeť PhD., Ing. Dagmar Kmeťová PhD., Roman Kuzma, Norbert Kubík, Peter Kubík, Katarína Kočutová, Viera Kavecká, Katarína Kavecká, Jozef Labuda, Ing. Rudolf Lipovský, Martina Lušnáková,  Alica Lukáčová, Katarína Lukáčová, Marek Maliňák, Eva Matejíčková, Ing. Daniel Mariáš, Silvia Mikundová, Aleš Matúš, Ing. Alena Mrzenová, Zuzana Mariniaková, Dušan Mariniak, Mária Mitúchová, Adriána Kubíková, Peter Martinček, Peter Malovec, Zuzana Malovcová, Ivana Milová, Jozef Milo, Mária Moškvanová, Bc. Ján Munka, Jozef Mrmús, Michal Novotný, Viera Ottavová, Ing. Marek Paiš, Stanislav Paur, Gabriela Pišojová, Mgr. Ondrej Podolinský, Monika Poliačková, Matej Poliak, Božena Poliaková, Miloš Poliak, Andrej Púček, Tomáš Precner, Peter Ponechal, František Pekara, Ing. Peter Priečinský, Ing. Pavol Rákoci, Martin Rovenský, Ing. Adrián Schnierer, Peter Smržo, Monika Sapietová, Jozef Sapieta, Ing. Peter Sedliaček, Jarmila Skupeňová, Ján Sobčák, Ing. Ondrej Sakala, Milan Surovka, Alfréd Ščecina, Marián Šupík, Anna Švancárová, Ing. Ivana Škulcová, Ľubomír Škulec, Filip Šoška, Ján Šutara, Peter Šutara,Ing. Peter Šoltýs, Janka Škorvánková, Denisa Štffenová, Mária Švelková, Ing. Katarína Švelková, Roman Švelka, Ing. Pavel Švelka, Janka Turjanová, Gabriela Tvrdá, Rudolf Vančák, Mgr. Andre Vančáková, Jana Vlková, Angelika Vlková, Richard Vojtek, Stanislav Vojtek, Pavol Vrábel, Martin Vyhniar, Ing. Milan Žilinčár.