Fotografie 2013

Významné udalosti:

Reprezentácia Slovenska 2013: Matej Poliak (9.miesto ME juniori Sarajevo a ME do 23 Samokov, účasť MS juniorov Ljuljana),1.miesto za družstvo Vranova n/T v Interlige

Majstrovstvá Slovenska jednotlivci: 1.Matej Poliak, 2.František Zicho, Matej Poliak, Jozef Mitro, Kristína Bollová, Martin Turjak, 3.miesto: Pavol Devečka, Peter Bolibruch, Paula Mesticka.

Majstrovstvá Slovenska družstvá: 5.miesto družstvo mužov v SNL, štart   za iné oddiely dorast za JC ZŤS Martin 1.miesto, starší žiaci za JC ZŤS Martin 3.miesto, za družstvo CTM Sever 2.miesto.

V 2.ročníku oddielovej súťaže štartovalo 79 pretekárov a bolo 8 kôl.

Vystúpenia:  vystúpenie na Európskom pohári silných mužov na Námestí A. Hlinku na behu Gačíka v 5.pŠU
Sústredenie v Terchovej - Šípkovej

 

 

Fotografie 2011

Významné udalosti:

Reprezentácia Slovenska 2011:

Matej Poliak ako prvý džudista Žiliny vyhral A turnaj EJU v Lignane a potom v Prahe

Matej Poliak (ME juniori Lommel, Belgicko, MSveta juniori Kapské Mesto, JAR; ME do 23 Tjumen, Rusko), František Zicho, Martin Majer

Družstvá Extraliga muži Mladosť Žilina 3.miesto, dorast Mladosť Žilina 2.miesto, starší žiaci 1.miesto za JC ZTS Martin.

Vystúpenia:cvičenie s deťmi v Materskej škôlke a v Základných školách.
Sústredenie v Terchovej - Šípkovej

 

Fotografie z roku 1999

Ak si chcete fotografiu približiť kliknite na ňu.

Významné udalosti:

január: po 8 mesiacoch PN sa vracia do tréningu Peter Korbel st. Tréningy za neho viedli Korbelovci mladší, Milan Holánik, Slavoj Mosný a ďalší aj z radov rodičov. Dokázali, že oddiel bude fungovať a má budúcnosť.

február: Turnaj v Tarcentu ďružstvo Mladosti Žilina 2.miesto zorganizoval Slavoj Mosný

marec: ako tréner pribudol Vladimír Babčianský. 

apríl: Večer bojových umení vystúpili 2 družstvá džudistov Žiliny

máj: účasť na Majstrovstvách Európy v džude mužov a žien v Bratislave. Spali sme na žinenkách v Skole Bratislava. Martin Slabý (Slávia ŽU) robil sparingpartnera Semirovi Pepicovi, ktorý získal striebornú medailu.

júl: sobota 9.7.1999 čierny deň oddielu, zomrela 13 ročná Ľubka Bališová pravdepodobne na brušnú virózu.

december: Za A družstvo Slovenska proti Českému družstvu štartoval Miroslav Mrázik, ktorý sa stal našim prvým reprezentantom.

 

 

 

 

 

      

 

Fotografie 2012

Významné udalosti:

Reprezentácia Slovenska 2012: Matej Poliak (ME juniori Porec, ME do 23 Praha), František Zicho, Filip Šoška,Roman Bežo, na turnajoch, Martin Majer (ME dorast Čierna Hora), Jozef Mitro (ME veteráni - Opole), A-turnaj juniorov Paks 497 pretekárov z 26 štátov 3.Matej Poliak

Štart za iné družstvá: Extraliga muži za Sláviu ŽU Žilina 5.miesto, dorast za JC ZŤS Martin 2.miesto, starší žiaci 5.miesto.

V 1.ročníku oddielovej súťaže štartovalo 61 pretekárov a bolo 8 kôl.

Vystúpenia:cvičenie s deťmi v Materskej škôlke J. Vojtašáka na Vlčinciach,účasť na BOD 2012  beh aj vystúpenie, vystúpenie na Európskom pohári silných mužov na Námestí A. Hlinku.
Sústredenie v Terchovej - Šípkovej

 

 

 

 

Povinnosti členov oddielu džuda TJ Mladosť Žilina

Povinnosti člena oddielu džuda TJ Mladosť Žilina

Číslo smernice:           MZA1

Názov smernice:      Povinnosti člena oddielu džuda TJ Mladosť Žilina

Schválil:                         Výbor oddielu džudo TJ Mladosť Žilina

Za dodržiavanie smernice zodpovedá: Výbor oddielu, tréneri, členovia oddielu a prítomní na tréningoch a súťažiach oddielu džuda TJ Mladosť Žilina

Základné povinnosti:  

1.Dôsledne dodržiavať pokyny trénera a bezpečnosť na tréningu a na súťaži.

2.Do 31.10. zaplatiť oddielové príspevky za september až január príslušného školského roku, v ktorých je zahrnutý poplatok za licenčnú známku. Výšku príspevkov stanoví výbor oddielu a schváli výročná schôdza oddielu.

3.Do 15.1. odovzdať príslušnému trénerovi džuda preukaz džuda na kontrolu a nalepenie známky.

4.Do 28.2.2013 zaplatiť oddielové príspevky za február až jún.

5.Do preukazu džuda zapisovať absolvované súťaže.

 1. Organizačné a finančné náležitosti
  1. Každoročne vyplniťpotvrdiť prihlášku do oddielu džuda a všeobecnej pohybovej prípravy, najmä z dôvodu aktualizácie údajov tel. čísla a a adresy a odovzdať svojmu trénerovi.
  2. Do 31.10. zaplatiť oddielové príspevky za september až január príslušného školského roku,ktorých je zahrnutý poplatok za licenčnú známku. Výšku príspevkov stanoví výbor oddielu a schváli výročná schôdza oddielu.
  3. Do 15.1. odovzdať príslušnému trénerovi džuda preukaz džuda na kontrolunalepenie známky.
  4. Do 28.2.2013 zaplatiť oddielové príspevky za február až jún.
  5. Do preukazu džuda zapisovať absolvované súťaže.
  6. Do 31.10. uskutočniť školenie bezpečnosti pre trénerov.
  7. Do 31.1. uskutočniť výročnú schôdzu oddielu.
  8. Tréneri si vedú denník trénovania zverencov.
  9. Hospodár oddielu do 15.9. skontroluje lekárničkudoplní.
  10. prípade úrazu zaznačí tréner popis dátum, miesto, popis spôsobu úrazu do Knihy úrazov.
  11. Tréneri sú zodpovední za vyberanie príspevkov, prihlášokpreukazov.
  12. Skúšky na Kyu sa vykonávajújúni a v decembri podľa podmienok stanovených pre oddiel džudo TJ Mladosť Žilina.
 1. Všeobecné povinnosti, bezpečnosťochrana zdravia

 

B1. Pred a po tréningu

 1. Počas príchodu na tréningodchodu z tréningu dodržiavať zásady bezpečnosti na verejných komunikáciách a v hromadných dopravných prostriedkoch.
 2. Dodržiavať zásady bezpečnosti pri čakaní na zodpovedného trénera pred budovou resp.budove miesta tréningu (u detí najmä nenaháňať sa, nevyrušovať okolie hlasným pokrikovaním a chodením v iných priestoroch budovy, kde sa uskutočňujú tréningy).
 3. Na tréning chodiť včas.
 4. prípade stavby tatami v priestoroch trénovania pomôcť s nosením žineniek.
 5. priestoroch šatne resp. ak nie je tak vo vyhradených priestoroch na prezliekanie odložiť si veci na jedno miesto.
 6. prípade prezliekania v šatni cenné veci si uložiť do tašky a tú zobrať do priestorov cvičenia.
 7. nedotýkať sa a nerozhadzovať veci iných cvičencov.
 8. Ak jedispozícii šatňa a sa uzamyká, posledný prezliekajúci uzamkne šatňu a kľúč odovzdať trénerovi alebo na určené miesto pre odkladanie kľúča.
 9. Po skončení tréningy skontrolovať kompletnosť oblečenia, vecídokladov a prípadné nezrovnalosti oznámiť trénerovi.
 10. Po skončení tréningu odpratať odpady ako obaly, papiere, plastové fľaše zorať domov alebo odhodiť do odpadového koša alebo kontajnera.
 11. prípade použitia sprchy a vody z vodovodu dobre uzavrieť prívodné ventily.
 12. telocvični nepoužívať obuv.
 13. Do priestoru cvičenie, kde sa už trénuje vstupovať maximálne 5 minút pred začatím tréningupočas čakania na začiatok tréningu v mieste jeho konania nevyrušovať cvičiacich a trénera hlasným hovorom, pobehovaním, hrou s loptami a inými cvičebnými pomôckami (napr. opaskami) alebo cvičením gymnastiky.

B2. V priestoroch trénovania a počas tréningu

 1. Hlavným organizátorom tréningu je tréner, ktorého pokyny je nutné dodržiavať.
 2. Cvičiaci musia dodržiavať zásady hygieny: čistotu tela, ostrihané nechty, zviazané dlhé vlasy, čisté oblečenie, bez kovových predmetov na tele.
 3. Počas vysvetľovania techníkúkonov trénerom stáť resp. byť na jednom mieste a nevykonávať iné úkony resp. sa rozprávať a sledovať čo tréner vysvetľuje.
 4. Tréning nevyrušovať zbytočným hovorompokrikovaním, vykonávaním iných činností ako boli určené.
 5. Donesené občerstvenie (najlepšie voda, čaj, nebublinkové nápoje) nerozlievať po zemipo skončení tréningu odniesť obaly na občerstvenie z priestorov trénovania a šatní.
 6. Počas tréningu je neprípustné mať žuvačkuústach alebo jesť a zaháňať sa opaskom po prítomných.
 7. prípade neskorého tréningu zahlásiť sa trénerovi a vykonávať rozcvičenie v priestoroch, ktoré tréner určí. Zásadne sa nerozcvičovať behaním, keď ostatní nebehajú.
 8. Po skončení tréningu odchádzať do priestorov na prezliekanie tak, aby som nespôsobil sebe či iným úraz.
 9. Úraz okamžite hlásiť trénerovi (aj drobné krvácanie)dať sa ošetriť.
 10. Pri vážnejšom zranení cvičiaceho, tréner vykoná základné ošetreniezabezpečí odvoz k lekárovi. Takýto úraz zapíše do knihy úrazov.
 11. Členovia alebo ich rodičia oddielu sú povinný oznámiť svojmu trénerovi (telefonicky, emailom):

-          neprítomnosť na tréningu,

-          prerušenie tréningov na dlhšiu dobu,

-          ukončenie trénovania,

-          účasť na sústredení resp. súťaži, na ktorú pozýva SZJ (reprezentácia, CTM, iní tréneri).

 1. Povinnosti počas súťaže
  1. prípade nečakanej neúčasti na plánovanej súťaži oznámiť to trénerovi ešte pred odchodom na súťaž, najlepšie večer, aby sa mohla zohnať náhrada.
  2. Musí sa zúčastňovať povinných súťaží, ktorými sú oddielová súťaž, Krajská olympiáda, Majstrovstvá regiónu, Majstrovstvá Slovenska, Slovenská národná liga)
  3. Na súťaž si zobrať preukaz džudakartu sociálnej poisťovne.
  4. Na súťaž si zobrať kimono, teplé ponožky alebo prezuvky, uterák, oddielové tričko na reprezentáciu oddielu, stravunajlepšie na pitie čaj.
  5. Pred súťažou sa každý musí dôkladne rozcvičiť.
  6. Počas súťaže dodržiavať pokyny hlavného trénera a trénerov (trénermi sú počas súťaže aj poverení rodičia).
  7. Počas súťaže sa pohybovaťpriestoroch, ktoré určí tréner, organizátor súťaže, rozhodca súťaže.
  8. Odchodpriestorov súťaže môže povoliť len hlavný tréner. Rovnako je dôležité, aby informovali trénera o odchode zo súťaže aj rodičia.
  9. Pretekári musia dodržiavať zásady hygieny: čistotu tela, ostrihané nechty, zviazané dlhé vlasy, čisté oblečenia, počas pretekania nesmú mať na tele kovové predmetydievčatá musia mať pod kimonom biele tričko.
  10. Nevyrušovať ostatných zbytočným hlasným hovorompokrikovaním (okrem povzbudzovania), vykonávaním iných činností ako boli určené trénerom.
  11. šatni si odložiť veci na jedno miesto a cenné veci dať trénerovi do úschovy, nedotýkať sa a nerozhadzovať veci iných. V prípade, že sa šatňa uzamyká kto odchádza zo šatne posledný, uzamkne šatňu a kľúč odovzdá trénerovi.
  12. Po skončení súťaže skontrolovať kompletnosť oblečenia, vecídokladov a prípadné nezrovnalosti oznámiť trénerovi.
  13. Odpratať odpady ako papiere, zvyšky očerstveniaplastové fľaše dať do odpadového koša.
  14. prípade použitia sprchy a vody z vodovodu dobre uzavrieť prívodné ventily.
  15. Úraz okamžite hlásiť trénerovidať sa ošetriť.
  16. Po skončení turnaja zapísať do preukazu džuda dátummiest súťaže, názov súťaže, umiestnenie, prípadne výhry/prehry.