Historické údaje o džude na Slovensku, v kraji a v Žiline

K 60. výročiu džuda na Slovensku a 50.výročiu džuda v Žiline sú spracované tabuľky vo formáte Excel do roku 2015. Ospravedlňujem sa ale určite tam ešte chýbajú niektoré údaje.

Údaje z Majstrovstiev Slovenska, ČSR, reprezentácie a veteránov -  jednotlivci:

https://drive.google.com/file/d/0B-SdzSI8k_AWWWN5ODRMZ255aHc/view?usp=sharing

Údaje zo súťaží družstiev SNL a Majstrovstvá SR v džude družstiev starších žiakov: 

https://drive.google.com/file/d/0B-SdzSI8k_AWcktwV05lM0lKQWM/view?usp=sharing

Údaje z Krajskej olympiády v džude detí a mládeže pre stredoslovenský kraj a región Sever:

https://drive.google.com/file/d/0B-SdzSI8k_AWSlVBcXBxR0VJMDA/view?usp=sharing

Údaje o pretekároch Žiliny jednotlivci a družstvá na Majstrovských súťažiach: