Odkaz na Spravodaj  judo TJ Mladosť Žilina 2020

Odkaz na Spravodaj  judo TJ Mladosť Žilina 2019 

https://drive.google.com/file/d/1Zts11edITUtxJ41D4VcrJaQBj7bjylAn/view?usp=sharing

Odkaz na Spravodaj  judo TJ Mladosť Žilina 2018 

https://drive.google.com/open?id=1Okj62KehZUxwsYnFYav5zOm5xtUCGma0

Odkaz na Spravodaj  judo TJ Mladosť Žilina 2017 

https://drive.google.com/open?id=13Z-DP9XHBMKh5BJ34zlXIdtNe60tA5KK

Odkaz na Spravodaj  judo TJ Mladosť Žilina 2016 

https://drive.google.com/file/d/0B-SdzSI8k_AWQWtFNWh6X2Z4amc/view?usp=sharing;

Odkaz na Spravodaj judo TJ Mladosť Žilina 2015 

https://drive.google.com/open?id=13Z-DP9XHBMKh5BJ34zlXIdtNe60tA5KK

30 ročná história oddielu džuda TJ Mladosť Žilina pre roky 1985 - 2014 je na 

https://drive.google.com/file/d/0B-SdzSI8k_AWT0E4VUQ0Uk5ab00/view?usp=sharing

Sústredenie šiestich členov oddielu džuda v Japonsku u trénera Yoshiyuki Suzuki v roku 2015 je na 

https://drive.google.com/file/d/0B-SdzSI8k_AWaXV4a0tvLVNVRm8/view?usp=sharing

Tabuľka histórie oddielu džuda pre jednotlivé roky (tréneri, počet členov, miesto trénovania, účasť na súťažiach, úspechy a organizácia VC Žiliny) je na 

https://drive.google.com/file/d/1Ymbpw9_Ify6Q2H8zbMC9pxMfGoz_pvaq/view?usp=sharing

História klubu TJ Mladosť Žilina

V roku 1984 Peter Korbel st. a Ondrej Podolinský založili krúžok džuda pre najmenšie deti v Mestskom dome detí a mládeže (MsDDM) na sídlisku Vlčince. So žinenkami a kimononami nám pomohli Alexander Dvonč a Ján Peteja so Slávie VŠDS Žilina. Postupne sa zapájali do dobrovoľnej trénerskej činnosti aj ďalší tréneri džuda Eva Fundárková a Katarína Šúňová. V roku 1985 bola založená za výdatnej pomoci rodičov a vedenia MsDDM na Vlčincoch najmä riaditeľky Heleny Ošťadnickej a hospodárky TJ Zuzany Hudobovej nová Telovýchovná jednota Mladosť DDM Žilina. S tvorbou ustanovujúcich dokumentov nám pomohli pracovníci OV ČSZT Žilina najmä pani Mária Krapková. Prvými oddielmi boli džudo, šach, hádzaná dievčat, bežecké lyžovanie, futbal, turistika. Prioritou telovýchovnej jednoty Mladosť bola práca s deťmi. TJ Mladosť v spolupráci s MsDDM, základnými školami, občianskymi výbormi sídliska Vlčince OV 28 – 32, Slovenským zväz žien Vlčince, Československým červeným krížom, rekreačnými bežcami, neregistrovanými futbalistami ako aj SOU Chemickým boli zorganizované športové akcie pre deti sídliska. V súčasnosti v TJ pracujú 2 oddiely: šach pod vedením Mgr. Dariny Vanekovej a džudo pod vedením Jozefa Sapietu. Oba oddiely patria k najlepším na Slovensku.

Súťaže pre verejnosť: 10 ročníkov Športovej olympiády žiakov ZŠ (viac ako 8900 detí vo finále), 2 ročníky Zimného hokejbalového turnaja (201 detí), 1 ročník Hokejbalovej ligy mládeže, 3 ročníky Behu zdravia na sídlisku Vlčince, 2 ročníky Štafetového behu na 20 km žiakov ZŠ Vlčince v ktorých bežala 40 členná štafeta žiakov ZŠ zložená zo žiakov 3., 4., 5., 6., 7., 8. ročníka ZŠ 20 km s cieľom priblížiť sa k času 1 hod 19 min 57 sekúnd Jozefa Pribilinca v chôdzi na 20 km na OH v Soule 1988 a k času 59 min 51 sekúnd čo bol svetový rekord Emila Zátopka na 20 km z roku 1951. Hlavným účelom bolo porovnanie ich spoločného výkonu s výkonom olympijských víťazov. Asi najvydarenejšou akciou bol 3. ročník Športovej olympiády. Deti súťažili v džude, šachu, vybíjanej, vo futbale, vo volejbale dievčat. Finálová časť prebiehala na verejných priestranstvách sídliska Vlčince. Pri rozhodovaní vypomáhali zástupcovia občianskych výborov sídliska. Hlavnou cenou pre najlepšie družstvá boli torty, ktoré upiekli ženy zo Slovenského zväzu žien. Záverečný deň s vyhodnotením a odovzdaním cien pre najlepších sa uskutočnil v Športovej hale na Bôriku pri plavárni, kde vystupovali deti ZŠ s pripraveným programom a o hudbu sa starala skupina zo Stredného odborného učilišťa chemického. Okrem uvedených spoluorganizátorov sa na organizácii podieľali: Komisia mládeže MsNV, ZČSSP a Zväzarm VURAL, Technické služby mesta Žiliny.  Perličkou v tejto časti histórie bol prvý zápas futbalového družstva žiakov TJ Mladosť, ktorého väčšinu tvorili džudisti, proti ZVL Žilina „C“ v okresnej súťaži. Zápas sa hral na školskom ihrisku ZŠ Varšavská a chlapci Mladosti nastúpili s klasickým telocvičným úborom červené trenky a biele tielko na ktorom mali napísané číslo fixkou. Výsledok stretnutia bol 23:0 pre družstvo ZVL Žiliny „C“. Ale už o štyri roky patrilo družstvo Mladosti pod vedením trénera Jozefa Ďaďu k najlepším družstvám okresu. Svoje zápasy hrávali neskôr na ihrisku v Mojšovej Lúčke. Po zrušení tohto ihriska futbalový oddiel skončil so svojou činnosťou.

 Džudo 

Z pôvodného krúžku džuda, ktorý vychovával deti od roku 1984 pre žiacke družstvo TJ Slávia VŠDS, sa vytvoril samostatný oddiel a jeho pretekári začali štartovať na Krajskej olympiáde v džude žiactva. V rokoch 1985 – 1996 bol hlavným trénerom a predsedom oddielu Peter Korbel st. a džudisti získali na majstrovstvách Slovenska 5 zlatých, 16 strieborných a 19 bronzových medailí. Katarína Sýkorová získala v roku 1990 bronzovú medailu na Majstrovstvách Československa v kategórii starších žiakov. Ako dobrovoľní tréneri pracovali Ondrej Podolínsky, Katarína Šúňová, Eva Fundárková, Slávka Babčianská, Ivana Bednárová, Ivan Plaštiak, Peter Korbel ml., Pavol Korbel, Vincent Kamas, Slavoj Mosný.

 V rokoch 1997 – 2005 viedol oddiel džudo ako predseda oddielu Slavoj Mosný. Oddiel sa postupne začal starať aj o kategóriu dorastencov a presadiť sa aj na medzinárodnej úrovni. Slavoj Mosný zorganizoval zájazdy na turnaje do Hoogeweenu (Holandsko), Kufstaimu (Rakúsko), na ostrovy Krk a Brač (Chorvátsko), Tarcento (Taliansko). Odzrkadlilo sa to na výborných výkonoch pretekárov. Miroslav Mrázik bol prvým členom oddielu, ktorý boleprezentantom Slovenska v kategórii dorastencov. Najväčším úspechom bola účasť Jána Majdana na Majstrovstvách Európy 2000 v džude dorastencov (Oradea – Rumunsko), ktorý o rok získal na Európskych hrách mládeže 2001 v Murcii v Španielsku bronzovú medailu (ale už ako člen Slávie ŽU Žilina), ktorá je aj prvou medailou, ktorú získal džudista Slovenska v tejto súťaži. V tomto období sa o trénovanie starali Peter Korbel st., Peter Korbel ml., Pavol Korbel, Vladimír Babčianský, Ivan Plaštiak, Slavoj Mosný, Branislav Šustek, Ludovít Jambrich, Miloš Poliak, Jozef Sapieta.

V rokoch 1997 - 2005 získali pretekári Mladosti Žilina na Majstrovstvách Slovenska 14 zlatých, 16 strieborných a 21 bronzových medailí. V Slovenskej národnej lige v džude dorastencov bolo družstvo Mladosti v roku 2004 prvé a druhé v roku 2003. V roku 2005 získalo družstvo mužov prvé miesto v 2. Slovenskej národnej lige v džude mužov. V roku 2006 Slavoj Mosný pre pracovné povinnosti ukončil činnosť.Výbor oddielu mu za vykonanú prácu udelil hodnosť Čestný predseda oddielu džudo TJ Mladosť Žilina.

Od roku 2006 je predsedom oddielu džudo Jozef Sapieta. Členovia oddielu sa ešte viac presadzovali v rámci reprezentácie Slovenska. V roku 2007 štartoval Filip Šoška na Majstrovstvách juniorov v Prahe, v roku 2008 František Zicho a Matej Poliak na Majstrovstvách Európy dorastencov v Sarajeve, v roku 2009 Matej Poliak na Majstrovstvách sveta dorastencov v Budapešti, na Majstrovstvách Európy v Koperi (9.miesto) a na Euŕópskych hrách mládeže v Tampere (9.miesto) a Filip Šoška na Svetovej letnej univerziáde v Belehrade (17.miesto), v roku 2010 Záhreb Matej Poliak ME do 23 rokov, v roku 2011 Matej Poliak sa zúčastnil Majstrovstiev Európy v džude juniorov Lommel – Belgicko), Majstrovstiev Európy do 23 rokov (Tjumen – Rusko) a Majstrovstiev sveta juniorov (Kapské Mesto – JAR), v roku 2012 sa Matej Poliak zúčastnil na Majstrovstvá Európy juniori Porec (Chorvátsko) a na Majstrovstvá Európy do 23 rokov Praha, Martin Majer na Majstrovstvá Európy dorastu v Čiernej Hore a Jozef Mitro na Majstrovstvá Európy v džude veteránov Opole (9.miesto). V roku 2013 štartoval Matej Poliak na ME juniorov v Sarajeve (Bosna Hercegovina) 9.miesto,  ME mužov a žien do 23 rokov v Samokove (Bulharsko) 9.miesto a na MS juniorov v Ljubljane (Slovinsko) účasť. Matej Poliak sa stal druhým najlepším džudistom Slovenska a TJ Mladosť Žilina tretím najlepším oddielom Slovenska. Najväčším medzinárodným úspechom bolo víťazstvo Mateja Poliaka na A-turnaji EJU v džude juniorov v Lignane (Taliansko) a v Prahe v roku 2011.

V rokoch 2006 až 2014 získali pretekári Mladosti na Majstrovstvách Slovenka 28 zlatých, 34strieborných a 63 bronzových medailí.

 V súťaži družstiev na Majstrovstvách Slovenska dosiahli pretekári Mladosti tieto výsledky: Družstvo mužov: 2.miesto (1910), 3.miesto (1911), 5.miesto (2013); družstvo dorastencov: 2.miesto (2011); družstvo starších žiakov 1.miesto (2006 a 2010), 2.miesto (2009), 3.miesto (2007).

 Ako tréneri pracovali Vladimír Babčianský, Jozef Sapieta, Miloš Poliak, Peter Korbel st., Peter Korbel ml., Pavol Korbel, Eva Fundárková, Pavel Švelka, Filip Šoška, Peter Bolibruch st., Matej Mariniak, Gabriela Ganse, Monika Jaššová, Iva Vojteková, Martin Mestický, František Zicho, Pavol Švelka ml., Matúš Binder.

Oddiel organizuje od roku 1993 Veľkú cenu v džude žiactva a neskôr dorastu. Spolu sa na 22. ročníkoch (do roku 2015) zúčastnilo 4564 žiakov a dorastencov z viacerých štátov Európy. Od roku 2013 organizujeme v spolupráci s 5.pŠU Malú cenu Žiliny.

Džudisti Mladosti Žiliny pravidelne predvádzajú svoje umenie na verejnosti. Každý rok vystupujú na Hlinkovom alebo Mariánskom námestí. V rokoch 2011 a 2013 sa 12 krát predstavili deťom v základných školách a materských škôlkach. V roku 2014 urobili spolu 12 vystúpení v Záklaných školách, v amfiteátri, na futbalovom ihrisku, na námestí a v Dome odborov.

Od roku 2013 spolupracujeme s japonským trénerom Yoshiyuki Suzukim.